Triển vọng giá đô la Canada: Các quầy hàng USD / CAD Trước sự hỗ trợ chính

Dự báo giá nào có thể được thực hiện cho Đô la Canada trong năm nay? Nó sẽ giữ vững như nó có trong những năm gần đây, hoặc nó sẽ trượt xa hơn?

Trong mười ngày tới, chúng ta sẽ thấy đề cập đầu tiên về Đô la Canada tăng hoặc giảm. Chúng tôi cũng sẽ thấy USDCAD thoát ra để kiểm tra mức hỗ trợ chính khoảng $ 1.110. Nhưng trong khi USDCAD đang vượt qua mức hỗ trợ quan trọng, USD sẽ tiếp tục giảm.

Một yếu tố chính ảnh hưởng đến Đô la Mỹ là sự suy giảm giá trị của đồng đô la so với các loại tiền tệ chính. Dường như đồng đô la Mỹ mạnh hơn đã hỗ trợ mạnh mẽ cho Đô la Canada trong hai năm qua, vì Đô la Mỹ đã suy yếu đáng kể so với các loại tiền tệ chính.

Xu hướng đó sẽ tiếp tục trong tương lai, nhưng sức mạnh của Đô la Mỹ so với các loại tiền tệ chính sẽ trở nên yếu hơn. Một cặp tiền tệ quốc tế phụ thuộc vào sức mạnh trong đồng tiền của đối tác thương mại là không ổn định. Đô la Canada phải thực hiện phần ổn định của mình, vì nó tiến gần ngang giá với Đô la Mỹ.

Khi Đô la Mỹ giao dịch dưới giá trị bình thường so với các loại tiền tệ chính khác, Đô la Canada đương nhiên tăng sức mạnh. Điều này làm cho Đô la Canada hấp dẫn hơn. Nhưng khi Đô la Mỹ mạnh lên so với các loại tiền tệ chính, Đô la Canada phải giữ lại để duy trì ngang giá giao dịch.

Các điều kiện hiện tại xung quanh Đô la Canada và Đô la Mỹ cực kỳ thuận lợi cho một cặp tiền tệ đang giao dịch giảm so với các loại tiền tệ chính khác. Có vẻ như Đô la Canada đã trở thành một loại tiền tệ hấp dẫn hơn khi Đô la Mỹ yếu hơn so với các loại tiền tệ chính khác.

Sức mạnh gần đây của Đô la Mỹ cũng sẽ làm suy yếu các loại tiền tệ khác. Do đó, có một cơ hội cho một đô la Canada mạnh mẽ. Đồng đô la Canada giảm xuống dưới $ 1,050 có thể di chuyển tiền tệ từ mức hiện tại, ở cuối phạm vi, đến mức phá vỡ phạm vi trung gian của nó.

Nếu nó vượt quá phạm vi trung gian, nó vẫn có thể kiểm tra mức hỗ trợ chính. Nó sẽ chỉ có một động thái nhỏ để thu hẹp khoảng cách với mức cao mới ở mức $ 1,100. Sau đó, Đô la Canada sẽ tiếp tục xu hướng hiện tại.

Khi Đô la Canada bắt đầu tăng lên trên mức hỗ trợ quan trọng, nó sẽ vượt qua mức đó và tiếp tục trên con đường đi lên của nó. Điều đó sẽ đưa nó vào một mô hình xu hướng giảm mới, được gọi là “Impasse” trong phân tích kỹ thuật. Nhiều thương nhân gọi giai đoạn đó là “chân dài”.

Một chân ngắn sẽ theo sau, nếu Đô la Canada phá vỡ trên mức hỗ trợ quan trọng. Một chân ngắn có thể sẽ đến sau khi Đô la Canada đạt mức cao của chân cuối cùng.

Một khi Đô la Mỹ đã vượt ra khỏi phạm vi trung gian và vượt qua mức hỗ trợ quan trọng, điều đó sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một “chân ngắn”. Điều đó sẽ được theo sau bởi một cú swing cao và swing thấp, điều đó có nghĩa là Đô la Canada sẽ phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng và kiểm tra mức kháng cự chính.

Nếu nó tiếp tục giảm và kiểm tra mức kháng cự chính, nó có thể đóng cửa xu hướng giảm mới. Tuy nhiên, nếu nó trở lại trên mức hỗ trợ quan trọng, nó có thể giữ mình ở vị trí lâu dài.