thuật ngữ IPO

Tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là khi một công ty lần đầu tiên chào bán cổ phiếu ra công chúng. Điều này có thể được thực hiện để huy động vốn, hoặc để mua lại các doanh nghiệp khác. Mặc dù IPO có thể mang lại lợi nhuận, nhưng chúng cũng có thể gặp rủi ro. Có rất nhiều yếu tố cần xem xét khi tham gia vào một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và những yếu tố này bao gồm loại hình đầu tư bạn dự định thực hiện, chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty cũng như đội ngũ quản lý.

Trong một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cổ phiếu của một công ty được chào bán ở một mức giá cố định. Tuy nhiên, giá có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào cách thị trường phản ứng với việc chào bán. Giá cổ phiếu của công ty cũng có thể được đăng ký vượt mức. Khi nhu cầu về cổ phiếu vượt quá số lượng được phân bổ, nhà đầu tư sẽ được hoàn lại tiền.

Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trong đợt IPO, nhưng nhiều cơ hội trong số này bị hạn chế. Các ngân hàng đầu tư và nhà môi giới có thể cung cấp cổ phiếu cho các nhà đầu tư đủ điều kiện, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng tham gia. Bạn cũng nên nghiên cứu trước khi đầu tư.

Bản cáo bạch là tài liệu quan trọng chứa thông tin chi tiết về công ty. Bản cáo bạch giải thích lịch sử của công ty, tình hình tài chính và các cơ hội phát triển của công ty. Ví dụ: nó liệt kê quyền sở hữu, hồ sơ tài chính và kế hoạch tương lai của những người trong cuộc.

Một tài liệu quan trọng khác là tuyên bố đăng ký S-1. Đó là một báo cáo tài chính được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Nó bao gồm dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như báo cáo tài chính trước đây, các yếu tố rủi ro, quyền biểu quyết và mô hình kinh doanh của công ty.

Sau khi nộp tuyên bố đăng ký S-1, công ty tổ chức một cuộc họp phân tích trước IPO để hướng dẫn các nhà phân tích của nó về quá trình IPO. Tiếp theo là một buổi trình diễn đường bộ để xác định nhu cầu đối với đợt IPO. Sau khi quá trình này hoàn tất, công ty sẽ cung cấp cổ phiếu vào những ngày cụ thể.

Trong quá trình IPO, có thể có rất nhiều phương tiện truyền thông đưa tin. Điều này có thể khiến nhân viên mất tập trung và có thể khiến họ quên cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

Một số tổ chức, chẳng hạn như ngân hàng đầu tư, quỹ phòng hộ, bạn bè và gia đình, đầu tư vào đợt IPO. Các nhà đầu tư tổ chức thường được chiết khấu giá IPO. Mục tiêu của họ là tối đa hóa số vốn mà họ có thể tạo ra. Họ thường giúp đặt giá chào bán ban đầu.

Trong một số trường hợp, đợt IPO được đăng ký vượt mức. Một nhóm các nhà bảo lãnh phát hành sẽ làm việc với công ty để cấu trúc đợt phát hành. Nếu vấn đề được đăng ký vượt mức, thì phải đưa ra quyết định về việc nhà đầu tư nào được phân bổ phần lớn cổ phần. Việc phân bổ thường được thực hiện dựa trên nhu cầu, nhưng điều này không được đảm bảo. Một số đợt IPO được đăng ký vượt mức có thể được đăng ký vượt mức gấp năm lần.

Mặc dù có những rủi ro này nhưng các đợt IPO vẫn đáng để các nhà đầu tư có kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro cao xem xét. Tuy nhiên, đầu tư vào một đợt IPO có thể là một quá trình lâu dài, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có ý tưởng rõ ràng về khung thời gian đầu tư của mình. Thuật ngữ IPO thường không phù hợp với những người về hưu sống bằng thu nhập từ cổ tức.

Cũng giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, một nghiên cứu nhỏ sẽ giúp ích rất nhiều. IPO là một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận với cổ phiếu của một công ty đang phát triển đầy triển vọng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì giá của ngày đầu tiên có thể biến động mạnh.