nghiệp vụ arbitrage

Bạn có thể đã nghe nói về cụm từ “trọng tài trong là gì?” Nếu bạn đang đọc điều này, có lẽ bạn biết tất cả về nó. Rốt cuộc, đó là một phần quan trọng để hiểu thị trường ngoại hối hoạt động như thế nào và tại sao việc tìm hiểu thêm về giao dịch ngoại hối lại quan trọng đến vậy.

Tóm lại, thị trường ngoại hối là một thị trường toàn cầu giao dịch tiền tệ dựa trên các yếu tố kinh tế quốc tế khác nhau. Giao dịch ngoại hối xảy ra khi một nhà đầu tư đưa ra quyết định mua một loại tiền tệ ở một mức giá nhất định và bán nó ở một loại tiền khác. Lợi nhuận sau đó được nhận ra bằng cách bán loại tiền cũ cho loại tiền mới. Trong thế giới giao dịch ngoại hối, chênh lệch giá là quá trình tìm kiếm cơ hội hưởng lợi từ loại giao dịch này.

Arbitrage cũng là tên của phương thức mà các loại tiền tệ khác nhau được giao dịch. Điều này cũng được gọi là chuyển đổi. Khi một nhà giao dịch mua một loại tiền tệ ở một mức giá nhất định, anh ta hoặc cô ta có thể bán nó cho một loại tiền khác bằng cách mua nó với một loại tiền tệ khác có giá thấp hơn.

Bởi vì thị trường ngoại hối mở cửa suốt ngày đêm, các nhà giao dịch có thể tìm thấy cơ hội ở bất cứ đâu. Hai ngày chính trong tuần khi thị trường bận rộn nhất là Thứ Hai và Thứ Ba. Một số thương nhân chỉ tham gia thị trường vào hai ngày trong tuần vì có nhiều người giao dịch hoạt động vào những ngày đó hơn so với những ngày khác nghiệp vụ arbitrage.

Với trường hợp này, một số người có thể tự hỏi liệu có một ngày tối ưu để tham gia thị trường ngoại hối. Miễn là nhà giao dịch biết loại tiền nào bị định giá thấp và bị định giá quá cao tại bất kỳ thời điểm nào, họ có thể sử dụng hiệu quả sự kết hợp của các công cụ khác để tìm cơ hội cho chênh lệch giá. Những công cụ này bao gồm hệ số tương quan, độ biến động và báo giá chuyển tiếp và ngược lại.

Có bốn thuộc tính chính xác định giá trị của các giao dịch ngoại hối. Đây là thời gian, sự biến động, tương quan và báo giá chuyển tiếp và ngược lại. Ba người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi tình trạng chung của nền kinh tế, với sự biến động bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị và xã hội. Giá của các loại tiền tệ thay đổi khi chúng dao động dựa trên vốn chủ sở hữu của một quốc gia.

Mặc dù tất cả điều này nghe có vẻ là tin tuyệt vời cho một nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận bằng cách tham gia thị trường ngoại hối, nhưng sự thật là không phải lúc nào cũng sống theo những gì được nói trên truyền thông. Giao dịch ngoại hối có thể nguy hiểm, đặc biệt là khi sử dụng số tiền rất lớn có liên quan. Mặc dù giao dịch ngoại hối được coi là hợp pháp và an toàn bởi hầu hết, nhưng thực tế là một số người không thể tin tưởng được với số tiền lớn.

Đây là lý do tại sao nhiều người đầu tư vào một số công cụ nhất định và tìm hiểu những điều cần làm để giữ an toàn và kiếm tiền. Cách để bắt đầu giao dịch ngoại hối là tìm hiểu tất cả về những điều khác nhau mà bạn có thể làm để giữ an toàn và có lợi nhuận. Các công cụ hiệu quả nhất để giao dịch ngoại hối thành công là những công cụ có sẵn cho tất cả các nhà giao dịch và được sử dụng mà không sợ hãi.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group