Khi nào hàng Mỹ bền đặt hàng và làm thế nào chúng có thể ảnh hưởng đến EUR / USD?

Mặc dù hàng hóa lâu bền thường có thể được thuê ngoài mua, hàng hóa không thể sử dụng thường không được thuê. Mặc dù chúng có thể được thuê cũng như mua, hàng hóa không bền thường không được thuê. Chúng là những sản phẩm tồn tại hơn ba năm.

Dữ liệu được cung cấp cho nhiều tòa nhà đơn vị cùng với nhà ở một gia đình. Dữ liệu rất biến động vì giá sản phẩm cao, đó là lý do tại sao dữ liệu trong một số tháng thường được phân tích. Để đạt được một sự hiểu biết chính xác, điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu tất cả dữ liệu và phân tích của chúng tôi.

Đừng quên, làm thế nào một chỉ số tài chính liên quan đến kỳ vọng là vô cùng quan trọng. Các chỉ số kinh tế sẽ có thể giúp bạn nắm bắt hoàn toàn sự suy giảm và dòng chảy này của ngành, cùng với những điều tài chính quan trọng khác. Các chỉ số hàng đầu thay đổi trước những thay đổi trong nền kinh tế và cung cấp cho bạn một số ý tưởng về những gì có thể xảy ra trước khi xảy ra thực sự. Các chỉ số trùng khớp cung cấp thông tin có giá trị liên quan đến tình trạng hiện tại của nền kinh tế trong một khu vực cụ thể chỉ vì chúng xảy ra cùng thời điểm với những thay đổi mà chúng báo hiệu. Đây là một trong những chỉ số đầu tiên được sử dụng để đánh giá mức độ hạnh phúc của một nền kinh tế.

Báo cáo tiếp theo cho tháng 9 sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, tuy nhiên, nó có thể theo một cách tích cực. Do đó, trong trường hợp báo cáo không đạt được kỳ vọng của thị trường, chúng tôi sẽ thực hiện chính xác thiết lập tương tự cho giao dịch bằng đồng euro dài như vị trí ngắn gọn đã đề cập trước đó, theo hướng ngược lại. Một báo cáo hàng hóa yếu kém thường sẽ dẫn đến sự suy giảm trong ngành công nghiệp trái phiếu.

Các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách sử dụng dữ liệu cán cân thương mại để đánh giá mức độ tốt của nền kinh tế Hoa Kỳ. Họ sẽ rất hạnh phúc nếu cán cân thương mại vẫn ở mức hiện tại hoặc giảm. Các nhà đầu tư và phân tích thường sử dụng trung bình vài tháng thay vì phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu của một tháng. Đầu tư tìm cách nhận ra lợi suất cao hơn cũng liên quan đến mức độ rủi ro lớn hơn.

Đầu tư kinh doanh nên tiếp tục phát triển. Mặt khác, một thị trường tăng có thể gợi ý rằng ước tính thu nhập tăng và do đó nền kinh tế nói chung có thể phát triển mạnh. Nếu thị trường thấp và ngày càng tăng, bạn có thể muốn mua. Các sàn giao dịch chứng khoán là một chỉ số chính. Nó không nhất thiết là một chỉ số hàng đầu chính xác. Ví dụ, nếu nó đang ở đỉnh cao, bạn có thể muốn bán.

Thâm hụt thương mại có thể dẫn đến nợ trong nước đáng kể. Về lâu dài, thâm hụt thương mại có thể tạo ra sự mất giá của đồng nội tệ, vì nó góp phần vào khoản nợ đáng kể. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế khá mạnh và có thể khắc phục các vấn đề thời tiết hoặc điều đó có nghĩa là thời tiết không ảnh hưởng đến báo cáo. Nền kinh tế quốc tế dường như cũng đã ổn định sau khi bắt đầu một năm. Một nền kinh tế lành mạnh sẽ tạo ra 150.000 việc làm điển hình.

Giá lãi là một chỉ số tụt hậu của tăng trưởng tài chính. Lãi suất hiện tại là dấu hiệu cho thấy tình trạng gần đây của nền kinh tế, và cũng có thể gợi ý nơi nền kinh tế có thể đứng đầu. Sự gia tăng nợ sẽ làm giảm độ tin cậy của tiền tệ khu phố. Sự tăng trưởng trong các đơn đặt hàng lâu bền thường được coi là một chỉ số về sức khỏe tài chính, mặc dù sự suy giảm có thể cho thấy rắc rối trong nền kinh tế. Nói cách khác, sự suy giảm không báo hiệu sự suy thoái.