Đô la Canada đưa ra quyết định cao hơn về quyết định tỷ lệ BOC

Khi Ngân hàng Canada không phải là một bên trong quyết định thiết lập tỷ giá, Đô la Canada đưa ra quyết định cao hơn về quyết định BOC Rate thường xảy ra trước khi công bố quyết định. Trong những trường hợp như vậy, còn quá sớm để đưa ra dự báo dài hạn.

Từ lâu, một số nhà phân tích và nhà kinh tế đã dự báo rằng Ngân hàng Canada rất có thể sẽ duy trì sự kiểm soát của mình đối với lãi suất, trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ. Các nhà phân tích như vậy tin rằng Ngân hàng Canada có thể xem xét tăng lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Một số nhà phân tích này thậm chí đã có can đảm để dự đoán rằng Ngân hàng Canada sẽ giữ lãi suất không thay đổi trong ba năm tới. Những dự báo này có thể được xem là kịch bản “nếu như”.

Trong môi trường chính sách tiền tệ hiện tại, Ngân hàng Canada đã áp dụng hai chính sách: Chính sách tiền tệ xâm lược và mức giảm ổn định trong tỷ giá. Hầu hết mọi người đã ca ngợi Ngân hàng Canada đã áp dụng chính sách này.

Nhận thức của hầu hết mọi người là Ngân hàng Canada cuối cùng đang cố gắng phục hồi nền kinh tế Canada. Tuy nhiên, chỉ với sự phục hồi chậm chạp trong nền kinh tế là kết quả của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương, nhiều người đang nói rằng sẽ rất khó để đồng đô la Canada tăng giá.

Do đó, chúng ta phải tính đến kịch bản hiện tại nói gì về giá trị của đồng tiền Canada. Hiện tại, có vẻ như đồng đô la Canada đã mất giá nhẹ kể từ cuộc họp ấn định lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Canada vào tháng 10 năm ngoái.

Hiện tại, một số nhà phân tích tin rằng Ngân hàng Canada sẽ giữ lãi suất không thay đổi trong ba năm tới. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để dự đoán sự biến động của đồng đô la Canada, hãy xem xét một số phân tích được trình bày trong bài viết này.

Đầu tiên, hãy nhớ rằng kịch bản hiện tại là phức tạp. Hãy nhớ rằng ngân hàng trung ương đang đối phó với một tình huống khó khăn.

Do đó, thật khó để đánh giá nền kinh tế sẽ tăng giá như thế nào trong tương lai gần. Do đó, khi dự đoán sự biến động của đồng đô la Canada, chúng ta phải xem xét ý nghĩa dài hạn của chính sách tiền tệ hiện tại và Quyết định tỷ giá BOC.

Thứ hai, chúng ta phải ghi nhớ rằng ngay cả trong tình hình hiện tại, thị trường rất biến động. Do đó, chúng tôi không thể mong đợi bất kỳ sự đảm bảo nào liên quan đến sự dịch chuyển của đồng đô la Canada và hậu quả tương ứng đối với tiền tệ.

Thứ ba, chúng ta cũng phải tính đến việc tiền tệ được kết nối với điều kiện của nền kinh tế. Nếu điều kiện kinh tế xấu đi hơn nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của đồng đô la Canada.

Do đó, để dự đoán sự chuyển động của đồng đô la Canada, cần đánh giá sự tăng trưởng kinh tế và sự ổn định chính trị. Bên cạnh đó, cũng cần phải tính đến tất cả các thông tin có sẵn như phân tích thị trường, phân tích các diễn biến chính trị, các hoạt động chính trị và triển vọng của nền kinh tế.