Triển vọng về đồng Yên Nhật: AUD / JPY được xác định bởi sự biến động của coronavirus

Triển vọng về đồng Yên Nhật: AUD / JPY được xác định bởi sự biến động của coronavirus

Có một số lý do tại sao Yên Nhật đang tăng. Nó tăng lên vì khả năng tăng lãi suất của Mỹ trong vài năm tới, và nó tăng lên vì khả năng còn nhiều…

Continue Reading Triển vọng về đồng Yên Nhật: AUD / JPY được xác định bởi sự biến động của coronavirus